Disclaimer

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn:

Informatie op deze website

Cruyd& besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. Cruyd& wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. Cruyd& behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

Cruyd& zal op basis van klachten nooit een medische diagnose stellen. De producten van Cruyd& zijn geen vervanger van reguliere medicatie of een bezoek aan de (dieren)arts. De middelen en therapieën die worden aangeboden vallen onder de eigen verantwoordelijkheid en het eigen risico van de cliënt. Indien u momenteel geneesmiddelen neemt, stop de inname ervan niet of vervang ze niet zonder eerst uw (dieren)arts te raadplegen. Ook tijdens zwangerschap/dracht of tijdens de zoogperiode is het verstandig om eerst informatie in te winnen.