Klachten afhandeling

Als u een klacht heeft geplaatst ontvangt u hier van via email een bevestiging. Klachten worden binnen 14 dagen na melding afgehandeld. Indien dit noodgedwongen langer gaat duren dan 14 dagen krijgt u een indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord kan ontvangen. 

Let er echter wel op dat een groot gedeelte van ons assortiment bestaat uit hygiënegoederen. Die zijn na opening en/of gebruik in veel gevallen aantoonbaar verminderd of helemaal niet meer verkoopbaar. Ze kunnen dus als retour geweigerd worden.

Vervoersschade 

Alle bestellingen worden door ons conform de Algemene Voorwaarden van de postvervoerder verzonden . Mocht u een beschadigde zending ontvangen dan verzoeken wij u ons hiervan binnen 48 uur na ontvangst in kennis te stellen via email (gea@cruyden.nl) of telefonisch (00 31 (0)634049585).
Er zal dan een afspraak met u worden gemaakt over het retourneren van de zending en uw producten zullen kosteloos door ons vervangen worden. Wij behouden ons het recht voor om uw melding te controleren met behulp van interne administratie.

Let op: verzuimt u ons in te lichten m.b.t. vervoersschade of doet u dit te laat dan vervalt uw recht op garantie. Uiteraard verzoeken wij u de Algemene Voorwaarden van de postvervoerder ook zelf zorgvuldig in acht te nemen. Indien retourzendingen beschadigd bij ons aankomen en niet conform de Algemene Voorwaarden van de postvervoerder zijn verzonden, vervalt uw garantie en behouden wij ons het recht voor u aansprakelijk stellen voor de ontstane schade.