Connectie-sensor

Met behulp van meetmethoden als Lecher-antenne, biosensor, Connectie-sensor, pendels en kinesologie, zijn de verschillende vormen van energie te bepalen, zowel kwantitatief, kwalitatief als de plaats waar deze energie zich bevindt.

De Connectie-sensor is een bio-energetisch meetinstrument waarmee subtiele stralingen en energetische velden zijn te registreren, die voor de meeste mensen niet zintuiglijk waarneembaar zijn.  Naast het testen van voeding en supplementen, kun je met de Connectie-sensor bijvoorbeeld heel nauwkeurig energetische verstoringen, blokkades, pijnpunten en overige therapeutische punten lokaliseren en behandelen.

Connectie-sensor | Cruyd& - Natuurgeneeskundige praktijk voor dieren en mens