Celzout therapie

Schüssler celzouten voor huisdieren

Een van de mensen die zich in de negentiende eeuw intensief bezighield met mineralen in het menselijk lichaam was dr. Wilhelm Heinrich Schüssler. Zijn onderzoek heeft geleid tot de ontwikkeling van een eigen geneeswijze, die werkt met de mineraalzouten (celzouten) zoals die in het lichaam aanwezig zijn.

Dr. Schüssler was een homeopathische arts. Hij zocht naar een eenvoudige geneeswijze en ging daartoe storingen, die wij ziektes noemen, grondig onderzoeken. Hij constateerde dat een aantal mineralen altijd in een constante hoeveelheid en in een bepaalde vorm en lading in het lichaam voorkomen. Hij ontdekte dat de meeste ziektes op een tekort aan mineraalzouten terug te voeren zijn. En wel op een heel speciDek tekort: een tekort binnen in de cel. Bij een te kort aan deze mineraalzouten ontstaan er klachten. Schüssler kwam tot het inzicht dat de gezondheid van de cel en daarmee de gezondheid van het lichaam verbeterd wordt door het aanvullen van deze tekorten. Wanneer deze tekorten weer worden aangevuld, functioneren de cellen beter en uiteindelijk ook het lichaam. Het lichaam kan zichzelf weer herstellen.

Celzouten zijn lichaamseigen stoffen die kunnen worden aangevuld. Ze herstellen of activeren het lichaam. Celzouten zetten niet direct aan tot een lichamelijke reactie. Wel ontstaan er allerlei reacties door het gebruik van de zouten omdat de celzouten helpen om het lichaam weer in beweging te krijgen. Het lichaam heeft daardoor de mogelijkheid om uitgestelde processen af te maken. Het lichaam kan weer reageren, opruimen en herstellen. Bovendien helpen celzouten bij herstel en/of het goed op pijl houden van de lichamelijke conditie in het algemeen, ze hebben een ontgiftende werking en bouwen de cellen weer op. Naast reguliere behandeling kunnen celzouten een positief effect hebben op de algemene conditie en weerstand van mens en dier. Ook is gebleken dat celzouten zeer waardevol zijn bij chronische klachten die niet levensbedreigend zijn maar wel de kwaliteit van leven beïnvloeden.

De celzout therapie werkt bij dieren en mensen op dezelfde manier.

Let op! Bij acute en ernstige klachten is het van belang om eerst een dierenarts te raadplegen voordat u met complementaire therapieën begint.

Zoutcel therapie | Cruyd& - Natuurgeneeskundige praktijk voor dieren en mens