Ankh therapie

Ankh, ook wel levenskruis genaamd, is één van de bekendste oude Egyptische genezingssymbolen en staat synoniem voor leven, licht en warmte. Het woord Ankh betekent leven of levenskracht. 

Niet alleen onze hersenen, maar ook onze cellen hebben een geheugen. Continue wordt informatie opgeslagen, die zowel positief als negatief kan zijn. Met de Ankh, een krachtig instrument, kan snel en effectief (energetische) blokkades en onbalans in de chakra’s en meridianen opgelost worden.

Met de Ankh wordt tweeledig gewerkt. Met de lus kan het dier energetisch gereinigd worden en trekt dit instrument belastende energieën en blokkades uit cellen, organen, lichaamsstelsels en chakra’s.  Met de benen kan gericht energie gestuurd worden naar die plaatsen in het lichaam die een tekort aan energie hebben.

Het zusje van de Ankh is de Kosmische schijf. Deze schijf werkt op zielenniveau en kan traumatische ervaringen en negatieve emoties van vorige levens (Karma) opruimen .

Let op! Bij acute en ernstige klachten is het van belang om eerst een dierenarts te raadplegen voordat u met complementaire therapieën begint.